Het Selwerd Lexicon

Afdeling of gang
Elke verdieping heeft 2 gangen met elk 15 bewoners, met uitzondering van de Begane grond en de 10e verdieping. Deze gangen worden aangegeven door verdieping en richting noord/zuid. Voorbeeld: "4zuid is een gezellige gang en op 3noord wonen alleen maar saaie eikels". Elke afdeling heeft een keuken en 2 doucheruimtes.
Afwas
Afwas staat in de keuken of op het balkon, soms kort, soms een maand, soms langer. Journalisten en fotografen zoomen altijd eerst in op de hoop afwas als ze in Selwerd komen.
Balkon
Elke verdieping heeft een groot balkon, je kunt vanaf de keuken van de afdeling het balkon op. Het balkon is een prima uitvinding, maar het zal wel altijd een mysterie blijven waarom de balkons in Selwerd niet aan de zonkant zijn gebouwd. In de winter wordt het balkon vooral gebruikt om afwas te stallen. In de zomer wordt het eerst schoongespoten door de tc, daarna kan je er rustig zitten en koffiedrinken als je eigenlijk moet leren. In de zomer wordt er 's avonds ook vlees verkoold op het balkon, bewoners noemen dit Barbecuen.
Bandbreedte
Dit is de ruimte die gebruikers hebben op het Flitsnetwerk. Te vergelijken met de verhouding tussen breedte van een rivier en volume van het water in een doorsnede van die rivier. Snelheid is iets anders (zie ook: ping)
Bankincident
Jaarlijks worden de balkons van Selwerd 1 vrij gemaakt van grof vuil en daarna schoongespoten. Tijdens deze werkzaamheden werd om bepaalde redenen een bank over de reling van het balkon van de 8e verdieping gegooid. Er was hier geen sprake van kwade opzet. De persoon die deze driezitsbank op zijn hoofd kreeg, had gelukkig slechts lichte verwondingen.
Bar
De bar (of oorspronkelijke titel: recreatieruimte) op de begane grond, wordt ook gebruikt als vergaderzaal.
Niet kroeg, drankhol of café genaamd. Vroeger zat de bar op de 10e verdieping, tijdens de renovatie is de bar naar beneden verhuisd. De drie barren zetten gemiddeld ongeveer 330 fusten per jaar om.
De bar is open op zondag, dinsdag, woensdag (Selwerd 3 elke week, Selw. 1 en II elke maand) en donderdag. Het weekend is voor prive-feesten.
Barbeheerder
De vergunninghouder van de bar. Op Selwerd 1 is dit voor een bewoner een betaalde baan! Op Selwerd 3 is een groep barcie- en bestuursleden samen beheerder. Op Selwerd II heeft een ex-flatfossiel de vergunning.
Barbedrijfsleider
De barbeheerder van Selwerd 1 krijgt hier ook voor betaald, dus altijd aanspreekbaar over barzaken. Op Selwerd 3 is het meer een papieren functie, omdat het barcie-bestuur de boel draait. Op Selwerd II is de voorzitter van de barcie ook de bedrijfsleider.
Barcie
Ook wel barcommissie of (vroeger) recreatiecommissie genoemd. Dit is de groep (meestal tussen de 10 en 15 mensen) die de bar runt. Ze hebben een eigen bestuur, waarin meestal de voorzitter en penningmeester de hoofdrol spelen. De barcie maakt deel uit van de bewonersvereniging, maar voelt zich vaak een groep apart. Het vertoont ook veel overeenkomsten met de kroegcommissie van studentenverenigingen. Beheerder en bedrijfsleider zijn niet per definitie op dit moment lid, maar wel altijd (bestuurs)lid geweest.
Bewonersreglement
Er zijn tussen de flats kleine verschillen in reglement, maar in feite geven deze reglementen aan wat de gedragsregels binnen de flat zijn. De reglementen worden vastgesteld door de nestorenvergaderingen. Overtreding kan leiden tot een OW.
Bewonersvereniging, Bew. ver. of Bv Selwerd 1, II en 3
De vereniging per flat van alle bewoners, iedereen is lid vanaf het moment dat ze het huurcontract tekenen en men betaalt de bijdrage via de huur. Bv Selwerd 2 heet Selwerd II, dit heeft met het logo te maken: een $ met twee streepjes in plaats van 1.
Bestuur
Bestuur van de bewonersvereniging - Voorzitter, Penningmeester, secretaris en supertelefoonnestor. Soms bedoelt men het bestuur van de barcie.
Bestuurshok
De ruimte van het bestuur op begane grond. Hier wordt het spreekuur gehouden. Er staat een bureau, een computer en een printer. Ook wordt er een gedeelte van het archief bewaard. Bij Selwerd 1 en II wordt de ruimte gedeeld met de schoonmaak. Op Selwerd 3 heeft de schoonmaak een eigen ruimte.
Blazen
Het overdreven hard zetten van de stereo in de kamer om te bewijzen dat gehoorschade niet alleen in dansgelegenheden opgelopen hoeft te worden. Blazen is toegestaan tijdens het herrie-uur mits de ruiten gesloten blijven.
Borg
Een bedrag dat je aan de telefoonnestor of aan het bestuur betaalt om gebruik te mogen maken van de telefoon.
Buurtbewoners
Dit zijn mensen die vaak klagen over geluidsoverlast, vandalisme en vervuiling door de zogenaamde 'kutstudenten'. Als gevolg van die overlast vinden deze mensen dat ze het recht hebben grof vuil op het terrein van de flat te dumpen. Ook geven zij hun kinderen toestemming om vernielingen in de flats aan te richten. Bij de buitensporten van het flatfeest en de vreugdevuren bij de nieuwjaarswisseling vindt er iets meer verbroedering plaats tussen buurtbewoner en Selwerdiaan.
Buurtkinderen
Dit zijn de kinderen van buurtbewoners, die graag rondhangen in de postvakruimte van de flat om te blowen en die daarna dingen in het trappenhuis vernielen. Deze kinderen hebben soms zoveel respect voor oudere bewoners, bestuursleden en huismeesters dat ze vertrekken. Doorsnee bewoners moeten dreigen met geweld om ze tot vertrek te dwingen.
Darten
Darten beoefent men in de keuken of gang, dit is slecht voor de vloeren, maar vooral voor de muren. Het wordt niet afgeraden als men netjes een plaat zachtboard achter het bord plakt of schroeft. Doet men dit niet dan kost het geld door de schilderbeurt. Sommige mensen darten ook in de bar.
Fiets
Een fiets in Selwerd heeft vaak meerdere lagen verf, men houdt wel van een ander kleurtje op z'n tijd. Een fiets mag niet op de gang staan, anders wordt deze door de verhuurder weggehaald vanwege vluchtwegversperring en moet je hem terughalen tegen een boete van 25 gulden.
Fietsenhokken
Elke afdeling heeft een fietsenberging op de begane grond. Uit de fietsenbergingen worden per Flat jaarlijks ongeveer 75 fietswrakken verwijderd.
Flat
De Selwerdflat waarin je woont, niet je kamer. Je woont op de Flat, niet in de flat.
Flatfeest
Twee of drie dagen tussen woensdag en vrijdag in mei of juni. Er wordt overdag gesport en 's nachts gedronken door een groot gedeelte van de flatbewoners. Verstandige huismeesters helpen mee met de opbouw en nemen dan een paar dagen vrij, om op maandag de schade op te nemen. Ook de schoonmaak heeft vrij. Meedoen is niet verplicht.
Flatfeestcie
Afkorting voor Flatfeestcommissie. Meestal bestaat deze uit de barcie en het bestuur van de bewonersvereniging, aangevuld met mensen die graag in de barcommissie willen en een paar feestneuzen. Totaal tussen de 20 en 40 (!) mensen per jaar.
Flatkat
De meest populaire, meest gehate of meest zichtbare kat van de flat. (Zie ook: Huisdieren)
Een mooi voorbeeld van een Flatkat was Beer op Selwerd II. Er werd tussen 2zuid en de hoofdbewoner maanden ruzie gemaakt over wie de eigenaar was. De kat werd door menig flatbewoner gevoerd of geschopt. Beers grootste pleziertjes waren het martelen van muizen en cavia's en het verwonden van blote benen van bewoners die net onder de douche vandaan kwamen. Op een dag was Beer verdwenen. Volgens sommige bronnen was Beer gewurgd en in de perscontainer gegooid. Anderen vinden dit onwaarschijnlijk, omdat er geen flatbewoner met ernstige snijwonden in het AZG was opgenomen.
Flatfossiel
Bewoner die al heel lang op de flat woont en in het verleden vaak een bestuursfunctie heeft bekleed of barcie-lid is geweest. Flatfossielen worden zowel geprezen voor hun inzet en liefde voor de flat als verguisd voor hun angst om de echte wereld in te trekken.
Flatronde
Vrijwel elke week gaat de huismeester met een lid van het bestuur alle afdelingen langs om te controleren of er geen sprake is van vluchtwegversperring. Ook wordt gekeken of de schoonmaak naar behoren wordt uitgevoerd en of er technische klachten zijn. Men begint meestal op de 10e en loopt via het trappenhuis naar de begane grond, waar men 2 tot 3 uur later aankomt. Vooral bestuursleden verheugen zich bijzonder op deze rondes.
Flits
Het netwerk voor de computers van de bewoners, elke kamer heeft een aansluiting en de bewoner kan hiermee voor weinig geld en zeer snel het internet op. Aangelegd in 1996 tijdens de keiweek. De eerstejaars bewoners waren er destijds niet zo blij mee dat er 's ochtends vanaf 8 uur gaten in de betonnen muren werden geboord met een doorsnee van 22 millimeter. Later zijn ze het netwerk meer gaan waarderen. Het rekencentrum regelt aan- en afsluitingen van Flits en beheert de apparatuur en het gebruik. (zie ook: Nerd)
Flitsoverleg
Overleg tussen de hoofdnerds van de drie flats (de zogenaamde contactgroep) en het rekencentrum, de verhuurder stuurt ook regelmatig een vertegenwoordiger.
Gang
Zie afdeling
Gangtelefoon
Is te vinden op de gang, vooraan, in het midden of in de stoppenkast. De lijsten met telefoonnummers zijn moeilijk of niet te vinden in het telefoonboek.
De beste manier om contact te maken: Bellen naar een afdeling, 4 maal over laten gaan en dan snel de verbinding verbreken. Dit herhaalt men een aantal maal tot bewoners er genoeg van hebben, dan een keer of 12 over laten gaan. Bewoners nemen standaard op met hun eigen naam en vergeten te vermelden op welke afdeling ze wonen. Dit leidt vaak tot hele korte gesprekken."Wie? Oh sorry, verkeerd verbonden, tuut tuut".
Gangvoetbal
Is ten strengste verboden, dit kost veel te veel tl-armaturen en ruiten, ook worden de muren er erg vies van. In vroeger jaren was er ook nog gangfrisbee (met pannendeksels) en gang-sliden met zeepwater op de vloer en sponzen aan het achterste gebonden, maar dat komt gelukkig niet veel meer voor. Ganghockey heeft iemand bijna het leven gekost toen hij met zijn arm door een ruit ging en hij zich ernstig verwondde.
Glasgooien
In Selwerd, net als in elke gemeenschap, woont ook een groep asocialen. Deze mensen gooien in het geniep glas en servies van het balkon en uit het raam. Dit zorgt ook voor veel lekke banden van de fietsen van flatbewoners.
Grof vuil
Meubels en vloerbedekking van oud-bewoners dat in het grofvuilhok thuishoort, maar vaker naast de perscontainer te vinden is. Ook buurtbewoners vinden de omgeving van de perscontainer een mooie plek om hun grof vuil te storten. Het grof vuil wordt maandelijks door de Milieudienst opgehaald, als het bestuur regelt dat het aan de openbare weg wordt gezet.
Herrie-uur
De periode tussen 5 uur 's middags en 7 uur 's avonds dat men mag boren in de muren, de stereo harder mag zetten en muziekinstrumenten mag bespelen. Deze uitzondering op het bewonersreglement is oorspronkelijk ontstaan om conservatoriumstudenten de kans te geven ongestoord te oefenen, zonder dat de buren in de flat meteen op de verwarmingsbuizen begonnen te hengsten. Deze regeling wordt nu vooral gebruikt om te blazen.
Hoeba
is een woord dat door de marsupilami bij voorkeur wordt gebruikt voorafgaand aan het woord "HOP!"
Hoendiep
De andere grote studentenflats in Groningen, relaties met de besturen en barcie van die flats is redelijk vriendschappelijk. De barcie van Hoendiep heet vreemd genoeg het 'LOLAC'. De bijnaam voor de vrouwenflat in Hoendiep is de 'Hunkerbunker'. Deze woorden en anderen als: 'Treurhek', 'Gehuwdenflat' en 'Kelderfeest' worden omschreven in het Hoendiep Lexicon.
Hoofdbewoner
De hoofdbewoner is de directe contactpersoon namens de bewoners in alle zaken die de flat aangaan. De hoofdbewoner wordt jaarlijks in een rechtstreekse verkiezing door de bewoners van de flat verkozen. De hoofdbewoner is ook voorzitter van de bewonersvereniging (In Beijum zijn deze twee functies gescheiden). De hoofdbewoner verdient tussen de 260,- en een maand Selwerd-huur met zijn/haar functie. Voor de functie dient de hoofdbewoner 7 dagen per week 24 uur per dag aanwezig te zijn, als hij/zij er een keer niet is, leidt dit tot klachten van de bewoners.
Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan als ze geen overlast veroorzaken. Het houden van honden wordt afgeraden, dit komt ook zelden voor. Veel gangen of privé-personen hebben wel een kat. Dit heeft voor- en nadelen.
 • Voordelen: Muizen zie je er nauwelijks, het huisdier versterkt de sociale band tussen de bewoners.
 • Nadelen: Kattenbakken stinken vaak (mogen wel in de gang en OTG), voerbakken maken rommel en mensen sluiten soms per ongeluk de kat van een ander op in de kamer als ze het weekend 'naar huis' gaan, met alle gevolgen van dien. Soms is een kat afhankelijk van de huismeester voor voedsel en een schone bak in vakanties. Vooral in de winter is dit wel eens een probleem.
Huismeester
Dit is de werknemer van de verhuurder die als aanspreekpunt en beheerder op alle drie de flats rondloopt. De huismeester heeft een kantoor in de entree van Selwerd 3. In de jaren '90 heette deze functie technisch beheerder (zie ook: tb). Voor de renovatie waren er ook al huismeesters of concierges per flat, maar deze hadden een andere rol.
IBS
International business school. De Engelstalige school van de Hanzehogeschool trekt veel studenten uit buurlanden zoals Duitsland, Engeland en Denemarken, maar er komen ook studenten uit Oost-Europa naar Nederland voor deze opleiding. IBS'ers wonen vooral op Selwerd II, gemiddeld ongeveer 50 (zie ook: SHBSG).
ICQ
Een manier van digitaal communiceren die chatten combineert met mailen, files uitwisselen en sms'en. Vrijwel alle flitsgebruikers maken er gebruik van en "ICQuen" is een werkwoord geworden. Het binnenkomen van een bericht gaat meestal vergezeld van een ergerlijk teletubbie geluid: "Uh-oh!".
IN
Zo heet de huisbaas of verhuurder sinds juni 2001, voorheen VHV. De meeste mensen moeten nog even wennen aan de naam. Ik ben nog zoekende naar leuke grappen over deze naam, zonder flauw te willen zijn (vrij moeilijk).
Interieur
Als je al lang stamgast bent van de bar, je bestelt meer voor jezelf dan voor anderen en kijkt meestal voor je uit als je je biertje drinkt, dan hoor je bij het 'interieur'.
Kamer
Dit is de ruimte waar je slaapt en waar je bureau met je computer staat, verder niets.
Kassier
Kasbeheerder en bestuurslid van de barcie.
Keuken
Hiermee bedoelt men zowel de keuken als de zitruimte ervoor. In de keuken staan de koelkasten, 3 kookplaten en het aanrecht met de keukenkastjes. In de zitkeuken staat een eettafel met stoelen, een bank en een tv (met soms een videorecorder of een canal-plus decoder)
Kleinst mogelijke eenheid
Doorberekening van schade en aansprakelijkheid volgens het principe van kleinst mogelijke eenheid werkt naar aanleiding van aansprakelijkheid voor de ruimtes waar je met je sleutel toegang toe hebt.
Voorbeeld: Een ganggenoot komt dronken uit de stad, je bent niet thuis, maar bent vergeten je kamerdeur op slot te doen:
 • Hij trapt je postvak in (betaalt de verhuurder, het duurt tenminste een week voordat je bij je post kan)
 • Hij kotst in het trappenhuis (jouw deel van de kosten = 45,- /310) en veroorzaakt een storing in de lift (160,-/310).
 • Hij loopt de afdeling binnen, leunt op een keukenkastdeurtje op zoek naar eten, zodat deze afbreekt (100,-/15) en schopt hierna zo hard tegen de tochtdeur dat de arm van de deurdranger afbreekt en er een barst in de ruit komt (350,-/15)
 • Hij vergist zich in de kamer en valt op jouw bed in slaap, raakt in zijn val de thermostaatkraan van de radiator (kost je 60 gulden) en pist in je bed (hiervoor brengt de verhuurder niets in rekening)
Kleren wassen
Dit kan je in Selwerd op een paar manieren doen
 • 'Naar huis' gaan in het weekend en het door je moeder laten doen
 • In de wasmachineruimte op Selwerd 1 en II met een muntje
 • Op Selwerd 3 op de afdeling in de NTG
 • Je kan het ook niet doen en een typische geur verspreiden op de gang
Koelkast
Een grote koelkast is meestal van iedereen en er staan soms dingen in die je niet open moet maken. Een kleine koelkast in de keuken is meestal van een individuele bewoner die deze beter op de kamer had kunnen plaatsen. Een goede tip is dat je een koelkast, waarvan de stekker niet in het stopcontact zat, ongeopend bij het grof vuil moet zetten.
Koffiedrinken
Als je door een gangenoot wordt uitgenodigd om een kopje koffie of thee te komen drinken op zijn of haar kamer, dan neem je je eigen kopje mee. Dit heeft te maken met de afwas.
Laagbouw of aanbouw
dit is de voormalige conciërgewoning. Hier wonen 4 mensen. In de eerste 2 huisnummers vanaf de flat wonen vaak (oud)bestuursleden van de bewonersvereniging of de bar. Deze twee delen douche en keuken. De woning uiterst rechts is een zelfstandige woning voor twee mensen, maar er woont niet altijd een stelletje of echtpaar.
Lift
Er zijn twee liften in elke flat, even en oneven. Deze liften hebben nogal wat gehos en gespring te verduren. Ook worden er 500 verhuizingen per jaar door deze 6 liften vervoerd. Bewoners zijn over het algemeen erg verontwaardigd als de liften storing vertonen, vooral als ze vastzitten in de lift met een drie weken oude vuilniszak die ze net naar de perscontainer wilden brengen. Wachttijden om te worden bevrijd liggen tussen de 20 minuten en drie kwartier.
Muntjes
Dit kunnen wasmuntjes of flatfeestmuntjes zijn. Wasmuntjes zijn van Miele en deze verkoopt men op Selwerd 1 en II. Bij de flatfeesten van Selwerd 1 en II kan je een pilsje kopen met een plastic flatfeestmuntje (Opschrift Selwerd 1:"Goed voor 1 maand Huur SSH" en Selwerd II:"Gejebafplahr" en hun logo). Selwerd 3 werkt meestal met bonnen tijdens het flatfeest en deze flat heeft geen wasmachineruimte, buiten de NTG.
Mutatie-inspecteur
De man die zegt dat je de gaten in de muur moet stoppen als je gaat verhuizen. (Zie ook: Tandpasta)
Nerd
Korte omschrijving: Bewoner van Selwerd. Sinds de installatie van Flits in 1996, vervult de computer en haar verbinding met het internet een belangrijke rol in de Flats. Het lijkt er wel eens op dat men over weinig andere dingen kan praten. Soms communiceren bewoners alleen nog via toetsenbord met elkaar, maar dan zijn ze vaak al veranderd in een spookbewoner.
Nestor of Gangnestor
De nestor is de vertegenwoordiger van de bewoners in de gang. Niet Gangoudste.
Nestorenvergadering
Vergadering van de gangnestoren met het bestuur. De Nestorenvergadering keurt de begroting en afrekening goed van de bewonersvereniging. Zij stemt over de aanstelling van het bestuur (met uitzondering van de hoofdbewoner) en benoemt de commissies (hoewel de barcie hier vaak weinig boodschap aan heeft, omdat zij zelf haar leden kiest). In alle beleidszaken en dagelijkse zaken is het bestuur verantwoording verschuldigd aan de nestorenvergadering.
Nieuwsgroep
Hiermee bedoelt een Selwerdiaan de nieuwsgroepen rug.flits en rug.flits.chat. In deze nieuwsgroepen discussiëren ongeveer 75 bewoners met elkaar, het rekencentrum en soms met medewerkers van de verhuurder. De nieuwsgroepen worden door veel meer dan 75 Selwerdianen gelezen. Sommige discussies kunnen ver van het oorspronkelijke onderwerp afdwalen. Soms krijgen Selwerdianen ruzie in de nieuwsgroepen, maar dit wordt meestal in den minne geschikt.
NTG
Nieuwe ToiletGroep aan het einde van de gang, voor de renovatie was dit de 16e kamer. Er zijn twee douches, twee wc's en twee wasbakken. Deze ruimte is geinstalleerd tijdens de renovatie, dus er is vaak iets kapot en de tegels vallen spontaan van de muur.
Opknapbeurt
Halverwege de jaren '90 werden de gangen en keukens van de flats op kosten van de SSH geschilderd in een minder kwetsbare kleur. Voor alle schade als gevolg van vandalisme en alle kleine onderhoudsgebreken werd eenmalig amnestie verleend. De afspraak werd gemaakt dat alle schade die hierna werd geconstateerd op kosten van de bewoners mag worden verhaald (Zie ook: Schilderbeurt). Niet te verwarren met de eerdere renovatie.
OTG
Oude ToiletGroep aan het begin van de gang. Deze ruimte is begin jaren '70 aangelegd bij de bouw van de flat, dus onverwoestbaar. Samenstelling varieert, maar er zijn in ieder geval 4 wasbakken, er is 1 douche en 1 wc. Op Selwerd 3 is er een tweede douche en is er nog een zit-wc aan de overkant van de gang, op Selwerd 1 en II zit er een urinoir tussen douche en wc, deze urinoirs zijn regelmatig verstopt door:
 • Te kort doorspoelen, waardoor er urinesteen aanzet in de afvoer
 • Kotsen
 • Kauwgom en peuken
OW
Afkorting voor Officiële Waarschuwing. Twee OW's leiden onherroepelijk tot uitzetting volgens sommige instanties. Een bewoner krijgt een OW als hij/zij het bewonersreglement overtreedt of op één of andere manier overlast veroorzaakt. De hoofdbewoner (of bij afwezigheid overige leden van het dagelijks bestuur) deelt de OW uit. Er wordt een brief gestuurd met de waarschuwing naar de bewoner, een afschrift gaat naar de verhuurder. De verhuurder beslist dan of het nodig is om de bewoner uit te nodigen voor een gesprek op kantoor.
Penningmeester
De penningmeester beheert alle gelden van de bewonersvereniging. De penningmeester is vice-voorzitter, vice-hoofdbewoner en moet de nestorenvergadering voorzitten op Selwerd 1 en II. Ook regelt deze persoon op Selwerd 1 en II de loonadministratie van de schoonmaak. Op Selwerd 3 en 1 krijgt de penningmeester hetzelfde betaald als de hoofdbewoner. Er zijn mensen die niet begrijpen, waarom dit op Selwerd II niet zo is.
De penningmeester van de barcie heeft een begroting die gelijk is aan of groter is dan die van de bewonersvereniging, maar doet dit zonder betaling. Het gevolg is dat er bij de bar wel eens geld kwijt raakt, zonder dat we hier fraude willen suggereren.
Perscontainer
Prachtige apparaten van de milieudienst die alles plat kunnen drukken (zie ook: Grof vuil.) Deze worden maandelijks geleegd.
Ping
Dit geeft aan hoe goed het flitsnetwerk werkt op bepaalde momenten. Lage ping=goed, hoge ping=slecht. Niet verwarren met snelheid, dit is heel wat anders. Vooral mensen die spelletjes spelen via internet vinden ping belangrijk. Als je hun ping verstoort door teveel bandbreedte te gebruiken worden ze erg boos en dreigen ze zo nu en dan met geweld in de Nieuwsgroepen.
Rekencentrum
Het onderdeel van de Rijksuniversiteit dat de computers beheert van de universiteit en haar computernetwerken. Ook de beheerder van Flits onder contract met de verhuurder van Selwerd.
Renovatie
Einde jaren '80 begon de SSH met de renovaties. Eerst werd Selwerd 1 aangepakt, dit ging uitstekend. Hierna begon men met Selwerd II, deze kreeg vooralsnog vrijwel dezelfde behandeling, dus de indeling werd gelijk aan die van Selwerd 1.
Begin jaren '90 begon het rijk de subsidiepot te knijpen terwijl men met de renovatie van Selwerd II bezig was. Hierdoor zijn er een aantal beslissingen genomen wat betreft de kwaliteit van de werkzaamheden. Toen Selwerd 3 aan de beurt was, was er niet veel subsidie over, vandaar de iets andere indeling, de kleinere keuken et cetera.
Sb
Sb staat voor Studentbeheerder (oude term). Vandaag de dag heeft men het vaker over hoofdbewoner.
Schilderbeurt
Gemiddeld twee keer per jaar controleert de huismeester alle schilderwerk in de gemeenschappelijke ruimtes op schade, vervuiling en graffiti. De bewoners en Tc krijgen twee weken om zelf de schade te herstellen, daarna komt er een schilder op kosten per afdeling. Dit is afgesproken naar aanleiding van de opknapbeurt.
Schoonmaak
Op Selwerd 3 geheel door een bedrijf (op dit moment Effektief), op Selwerd II de helft door datzelfde bedrijf, de rest door Frits Bijlenga. Op Selwerd 1 door Elle en David (vader en zoon).
Dagelijks contact met het bedrijf gaat direct met de schoonmakers (op Selwerd 3 sinds 1992 Eddie), maar werk- en roosterafspraken en planning extra werkzaamheden gaan via de objectleider of manager van het bedrijf.
Frits is al meer dan 25 jaar in dienst bij Bewonersvereniging Selwerd II. Elle is iets langer in dienst op Selwerd 1, David rond de 10 jaar. De huismeester en bewoners communiceren wel rechtstreeks met deze drie heren, maar dienen altijd te onthouden dat het bestuur de leidinggevende van de eigen schoonmaak is.
SEBOS
Overlegorgaan tussen de drie flats, heeft als organisatie weinig macht, want de bewonersverenigingen zijn in principe alleenheersers op de flat. Het SEBOS-overleg is het overleg tussen de besturen van de flats en de verhuurder.
Secretaris
Het derde lid van het dagelijks bestuur. De secretaris is verantwoordelijk voor de agenda (een week voor de vergadering in de postvakken!) en notulen van de nestorenvergadering en deze bewoner houdt de archieven bij. Indien hoofdbewoner en penningmeester afwezig zijn (in vakanties bijvoorbeeld), is de secretaris de baas. Op Selwerd II krijgt de secretaris minder betaald dan de rest van het bestuur, op selwerd 1 en 3 net zoveel als de rest. De barcie heeft ook een secretaris.
Selwerd
De wijk waarin de Flat en de Albert Heijn staan.
Selwerd.nl
Het domein van veel webpagina's van bewoners en afdelingen en voor een gedeelte van de email-adressen van bewoners. Dit domein wordt beheerd en gehost door een zeer gewaardeerd flatfossiel.
Selwerdflat
Het woord waarmee de Flat waarop je woont door anderen omschreven wordt.
SHBSG
Stichting Huisvesting Buitenlandse Studenten Groningen brengt vooral Europese universiteitsstudenten onder met een Erasmusbeurs, maar ook Noord-Amerikanen en IBS'ers. De stichting wordt door Woningbouwstichting de Huismeesters van personeel en faciliteiten voorzien. SHBSG huurt kamers en panden van meerdere andere stichtingen, maar vooral van de voormalige SSH en VHV (nu dus vrijwel alleen van IN) en verhuurt deze weer gemeubileerd door aan de buitenlandse studenten. De meeste SHBSG'ers wonen op Selwerd 1, gemiddeld ongeveer 60. SHBSG heeft een eigen afdeling op Selwerd 1 BGzuid, hier woont ook de studentmanager (een betaalde baan).
Spookbewoner
Een bewoner die je nooit ziet. Dit kan een aantal oorzaken hebben:
 • Men zit 's nachts achter de computer en slaapt overdag
 • Deze bewoner gebruikt het adres alleen als postadres
 • Men houdt de kamer wel aan, maar woont bij vriend of vriendin
 • Er staat een wietplantage in de kamer
Spreekuur
Het spreekuur van het dagelijks bestuur is twee of drie keer per week, 's avonds een half uur in het bestuurshok. Bestuursleden delen wc-papier uit, verschaffen tl-buizen voor de gangverlichting, verkopen wasmuntjes op Selwerd 1 en II, regelen borg en telefooncontracten en horen klachten aan. Ook de huismeester heeft een spreekuur, maar dat is veel te vroeg voor fatsoenlijke mensen.
Supertelefoonnestor
Een bewoner die alle telefoonrekeningen van de flat bewaakt, de telefoonnestoren uitbetaalt en de Xeltic-tikkers beheert. Wel als bestuurslid bij de kamer van Koophandel, maar op Selwerd II en 1 geen lid van het dagelijks bestuur.
SSH
Stichting Studentenhuisvesting. De gehate verhuurder toen je in Selwerd woonde en de beste huurbaas die je ooit hebt gehad als je al jaren ergens anders woont. In 2001 opgekocht door VHV.
Tandpasta
Ongeoorloofde muurvuller, ook wel gebruikt om tanden mee te reinigen.
Tb
Technisch beheerder of huismeester, ingesteld vanaf 1995. Sindsdien zijn er 6 gekomen en gegaan met wisselend succes. Nu heet deze functie Huismeester.
Tc of (Selwerd 1) TD
Technische commissie of technische dienst. Meestal twee bewoners die wit (!) en per uur uitbetaald worden om goedkoop klusjes uit te voeren voor de bewoners. De hoofdbewoner is hun leidinggevende. De penningmeester betaalt ze uit. De huismeester loopt een deel van de week achter ze aan om ze aan het werk te krijgen.
Telefoonnestor
De bewoner die op de gang de telefoon beheert. Hij/zij hangt lijsten op met de kosten per rekening per persoon en weet de hoofdcode van de Xeltic. De telefoonnestor wordt door de bewonersvereniging betaald, meestal per rekening. Soms combineert men dit met het nestorschap.
Thuis of Naar huis
De gemiddelde Selwerdiaan woont nog niet zo lang 'op zichzelf', dus met 'naar huis' gaan bedoelt men de reis naar het ouderlijk huis, niet de flat. Dit komt ook door de de Informatie Beheer Groep die vasthoudt aan de term 'uitwonend'.
Toetsingslijst
Een formulier dat gebruikt wordt door de huismeester om een afdeling te waarschuwen dat er bijvoorbeeld fietsen of goederen in de gang staan en er sprake is van een vluchtwegversperring of dat de keuken een gevaar is voor de volksgezondheid (zie ook: afwas). De termijn is meestal een week, de kosten volgens kleinst mogelijke eenheid zijn vaak tussen de 100,- en 175,- per afdeling.
VHV
Stichting Volkshuisvesting. De eigenaar en huisbaas sinds januari 2001. Sinds kort heet deze organisatie IN.
Vindicater
Lid van de studentenvereniging Vindicat. Deze gaan liever dood dan dat ze op Selwerd wonen. Selwerdianen gaan vaak liever dood dan dat ze lid worden van Vindicat (De verhouding Albertus-Selwerd is iets beter).
Vluchtwegversperring
Deze term geeft de verhuurder een vrijbrief om goederen en fietsen van bewoners met of zonder vooraankondiging uit de gang te verwijderen. Hierover zijn in het verleden zelfs rechtszaken gevoerd. De rechter besliste in alle gevallen dat de SSH als verhuurder zelfs verplicht was om de gangen leeg te houden met het oog op de veiligheid van de bewoners (zie ook: toetsingslijst).
Voorraadbeheerder
Het bestuurslid van de barcie dat de drank bestelt. Ook vaak de persoon die de deur open moet doen voor de drankenhandel, dus deze is dan 's ochtends met een slaperig hoofd, een kegel en kleren van gisteren in de bar te vinden.
Voorzitter
Hiermee bedoelt men meestal de voorzitter van de barcie. Als men het heeft over 'meneer' of 'mevrouw' de voorzitter, dan wordt de hoofdbewoner bedoeld.
Wasmachineruimte
Op Selwerd 1 en II zit deze op begane grond en staan er tenminste 3 professionele wasmachines en een grote droger (zie ook: muntjes en kleren wassen).
Watergooien
Dit mag eigenlijk niet, maar 1 keer per jaar op de eerste mooie zomerse dag, knijpt het bestuur wel eens een oogje dicht. Regels voor watergooien:
 • Geen verzameling in containers, zoals boterhamzakjes of vuilniszakken
 • Geen zeepwater, frisdank, zuivelprodukten over datum
 • Niet gooien naar bestuursleden, ouders, auto's en VHV-medewerkers
Overtreding van deze regels wordt altijd bestraft met een OW. (Zie ook Glasgooien)
Winkelwagens
Handige opslag- en vervoersmiddelen, vooral voor glas en oud papier, maar bij een verhuizing zijn deze karretjes onmisbaar. Albert Heijn is hofleverancier, maar er worden ook wagentjes van de ALDI en C1000 gebruikt. De verhuurder is principieel tegen het gebruik van andermans eigendom, maar heeft glas en oud papier liever in een kar dan op de grond.
WKK
Staat voor warmtekrachtkoppelingscentrale. Dit is een grote gasturbine die op het dak staat van elke flat. De WKK wekt electriciteit op en de restwarmte wordt gebruikt om het warm-water en de cv te verzorgen. In de (koude) winter van 1995, vlak na de aanleg, bleek dat deze apparaten wel eens kinderziekten hebben. Het nutsbedrijf dat de apparaten had aangelegd heeft dit later moeten bekopen (afkopen) met een schadevergoeding aan alle bewoners van Selwerd.
Xeltic
Een telefoonkostenteller van het merk Xeltic. Je hebt een eigen code nodig om te bellen met de gangtelefoon. Op sommige gangen mag je bellen tot maximaal je borg.

Copyright by Jhazz